Gremo Skotare 1350VT - Ekonomi


Tjäna mer!

Vi på Gremo vet att skogsentreprenörer jobbar hårt och mycket. Vi lägger därför ner mycket tid på att utveckla maskiner som ska generera god prestanda och lönsamhet.

Prestanda

En skotares prestanda påverkas mycket av laststorlek och krankapacitet, men också av motorstyrka, ergonomi och vissa tillvalsutrustningar. En skördares prestanda påverkas till stor del av sikt, motorstyrka, stabilitet och aggregatets funktioner.

Smidighet

Smidighet i sig är tidsbesparande och med boggielyft spar du tid genom ökad smidighet i svåra lägen. Boggielyft är standard på vår skördare och finns som tillval på våra skotare.

Vilsamhet

En suverän närsikt och god överblick i hela arbetsområdet är vilsamt. Samma hytt sitter monterad på våra olika maskiner. Hytten medger förnämlig närsikt i hela arbetsområdet och gör att du kan precisionsköra med högre hastighet. Med en vilsam arbetsplats håller du högre produktion under hela arbetspasset.

Stabilitet

Stabiliteten glöms ofta bort i resonemanget. Låg tyngdpunkt betyder mycket för sidostabiliteten både för skördare och skotare. Bra längdstabilitet höjer en skördares prestanda framförallt vid upparbetning utför. En stabil skotare manövreras säkert o och lätt i svåra lägen, och kan köras med högre hastighet.


Skördaren 1350VT har en stark motor som du kör med låga vilsamma varvtal. Motorns höga vridmoment ger även största kranen mycket god fart på låga varvtal. Den växlingsfria transmissionen (som 1350 hittills är ensam om) spar tid och de två hydrostatmotorerna ger tillräckligt med fart och kraft även när det går tungt, så att du kan köra så fort du önskar.

Tillsammans betyder det här högre medelhastighet och kortare körcykler. Minskar du din körcykel med 3 minuter innebär det en vinst på 21 kr/tim (vid 700 kr/tim). Om maskinen går i 2-skift får du ut ca 3 000 timmar på ett år. Det betyder en vinst på 63 000 kr om året. Alls ingen omöjlighet med en Gremo 1350VT.