Gremo Skördare 1058H5 - Exteriör


Information om kylare Information om kylare Information om hytten Information om hjulen Information om kran Information om aggregat

Vad är viktigt för dig?

Låt oss anta att lönsamheten hamnar högt. Då skall du veta att 1058H5 är byggd för låga kostnader och hög prestanda under svåra förhållanden. Hög motoreffekt och framförallt högt vridmoment vid arbetsvarvtal ger stor hydrauleffekt även när svåra träd upparbetas.

1058H5 har hela 210 hk och 990 Nm redan vid låga 1300 varv/min. Flödet räcker till riktig hög matningshastighet vid lågt avstressande varvtal. Dessutom vet vi att servicebiten är viktig för att arbetet ska löpa problemfritt. Alltså har vi ett väl utbyggt servicenät.

Konstruktionen är också i sig servicevänlig.

Ergonomi är ytterligare en viktig faktor. 1058H5´s ergonomi gör att du orkar ha hög kapacitet i slutet av ett långt körpass.

Dessa faktorer tillsammans skapar en pålitlig maskin som ökar lönsamheten.

 

För mer information klicka på de kvadratiska rutorna i bilden till vänster eller klicka på knappen "Starta guide"


Motor / Kylare

Den nya motorn i 1058H5 är en steg V utan EGR-ventil. Efterbehandlingen av avgaserna görs i stället i en "Single Module". Den tar mindre plats och gör att inbyggnadsmåtten minskar rejält jämfört med tidigare.

Kylarna är sidomonterade i stället för fram och bak. Det gör att du får en lägre ljudnivå i förarhytten och dessutom får du en bättre sikt bakåt.


Kranar

Det finns två kranlängder att välja mellan. Du sitter nära kranen för att lätt kunna följa aggregatets väg in mellan träden ända till full räckvidd.

Det innebär färre stamskador och snabbare krancykler. Kranstorleken gör även att kapaciteten ökar och att skördaraggregatet kan hanteras bättre.


Hjul

Med åtta hjul, låg tyngdpunkt och väl anpassad viktfördelning tar du dig fram under svåra förhållanden i riktigt brant och tuff terräng.

Maskinens låga totalvikt gör att det inte blir någon onödig påverkan på terrängen.


Hytten

Hytten är välplacerad nära kranen och har långt nedragna rutor som gör att sikten blir suverän. Du ser hjulen utan att luta dig åt något håll.

Trädval gör du utan någon ansträngning och de smala stolparna medger perfekt sikt under upparbetning.

På sidorna av hytten sitter det låg sido-belysning vilket gör att du kan belysa upp omgivningen på sidorna av maskinen.


Aggregat

Det finns två olika aggregat som kan monteras på kranarmen.

Som standard finns allroundaggregatet SP 561 LF som kapar upp till 60 cm och passar bäst i grov gallring och slutavverkning med bhd upp till 43 cm.

Som tillägg finns gallringsaggregatet SP 451 LF som kapar upp till 53 cm och passar bäst i varierande gallring med bhd upp till 35 cm.


Information

 • Gremo 1058H5 har samma goda viktfördelning och låga tyngdpunkt som sin föregångare. Det betyder mycket hög stabilitet i alla riktningar så kan du kan upparbeta även i riktigt svår terräng med hög kapacitet.

  I kraftiga medlut arbetar du så länge maskinen har fäste, uppför klättrar du naturligtvis bättre med en 8-hjuling än en 4- eller 6-hjuling.

 • Gremo 1058H5 är tack vare de 8 hjulen och den goda viktfördelning mycket skonsam mot marken. Den är också riktigt suverän i våtmarker på grund av att du kan sätta på boggieband både bak och fram.

  Som standard levereras 1058H5 med 710/40x22,5 hjul.

 • Till Gremo 1058H5 levereras vanligtvis allroundaggregatet SP 561 LF som kapar 60 cm och kvistar 43 cm spets mot spets. Med det klarar du grova gallringar och slutavverkningar.

  Tillval är SP 461 aggregatet som klarar alla typer av gallringar upp till relativt grova träd. Det kapar 53 cm och kvistar 35 cm.

  Båda aggregaten förses i Gremo-utförande med LogHold, ett patenterat system för att hålla kvar trädet och med QuickCut för att minimera kapsprickor.

 • Den unika stabiliteten förstärks av att samtliga boggier under upparbetning låses av boggilyftcylindrarna (standard). Boggilyft med separat manövrering för höger/vänster sida är standard på motordel och finns som tillval på krandel.

  Det ger dig stora möjligheter i svår terräng och en smidighet bättre än många mindre maskiner.

  Den aktiva boggin finns som tillval och möjliggör framkomlighet i mycket brant terräng.

 • De stora långt neddragna rutorna, högt uppdragna sido- och bakrutan och de smala stolparna ger suverän sikt i hela arbetsområdet.

  Du gör lätt trädval i gallringar och ser hjulen utan att luta dig åt något håll.

  Även ner i arbetsområdet framför maskinen har du god sikt.

  På sidorna av hytten sitter det låg sido-belysning vilket gör att du kan belysa upp omgivningen på sidorna av maskinen.

 • Den starka, snabba parallellkranen sitter riktigt nära hytten för att du i gallring lätt skall kunna följa aggregatets väg in mellan träden.

  Kranens infästning ger en låg tyngdpunkt och mycket god sikt i arbetsområdet. Du kan köra snabbare och ändå undvika stamskador.

  Som standard levereras 1058H5 med Mesera 221H vilken är 10 meter. Som tillval finns även Mesera 221H som är 11 meter lång.

  Lyftmomentet brutto är 188 kNm vilket gör att du klarar av att arbeta med riktigt stora träd.

  Det är lätt att ställa in hur du vill manövrera kranen genom GreControl med 6 inställbara kranprogram.