Gremo Skotare 1050F - Ekonomi


Tjäna mer!

Vi på Gremo vet att skogsentreprenörer jobbar hårt och mycket. Vi lägger därför ner mycket tid på att utveckla maskiner som ska generera god prestanda och lönsamhet.

Prestanda

En skotares prestanda påverkas mycket av laststorlek och krankapacitet, men också av motorstyrka, ergonomi och vissa tillvalsutrustningar. En skördares prestanda påverkas till stor del av sikt, motorstyrka, stabilitet och aggregatets funktioner.

Smidighet

Smidighet i sig är tidsbesparande och med boggielyft spar du tid genom ökad smidighet i svåra lägen. Boggielyft är standard på vår skördare och finns som tillval på våra skotare.

Vilsamhet

En suverän närsikt och god överblick i hela arbetsområdet är vilsamt. Samma hytt sitter monterad på våra olika maskiner. Hytten medger förnämlig närsikt i hela arbetsområdet och gör att du kan precisionsköra med högre hastighet. Med en vilsam arbetsplats håller du högre produktion under hela arbetspasset.

Stabilitet

Stabiliteten glöms ofta bort i resonemanget. Låg tyngdpunkt betyder mycket för sidostabiliteten både för skördare och skotare. Bra längdstabilitet höjer en skördares prestanda framförallt vid upparbetning utför. En stabil skotare manövreras säkert o och lätt i svåra lägen, och kan köras med högre hastighet.


Skördaren 1050F lastar 10,5 ton. Det är 1,5 ton mer (ca 1,5 fub) än de mindre konkurrenter den ofta jämförs med. Motorstyrkan och den starka transmissionen ger omedelbar respons på gaspådrag. Powershiftväxellådan möjliggör växling under gång och ger därmed högre medelhastighet än med maskiner som man måste stanna för att växla. Om du ersätts med 50 kr/fub och kör en vända på 45 minuter ger de extra 1,5 fub´en 100 kr mer i intäkt per timme. Kan du också utnyttja motorstyrkan, smidigheten och Powershiften till att korta körcykeln, innebär varje sparad minut ytterligare ca 10 kr. Alls ingen omöjlighet med en Gremo 1050F.