Gremo Skördare 1050H


Skördare 1050H Skördare 1050HSkördare 1050H

 

Stark som en oxe, smidig som en panter

Skördare 1050HGremo 1050H är en pålitlig skördare idealisk för gallring och slutavverkning. Den nya urstarka motorn tillsammans med den stora arbetspumpen ger tillräcklig hydrauleffekt för alla tänkbara situationer. Det betyder att arbetscyklerna blir kortare och du alltid har kraft till samkörning av alla funktioner. Eller, med andra ord; du presterar mera!

Men enbart styrka räcker som bekant inte. En skördare måste också vara smidig och säker för att passa alla typer av förekommande arbeten. Därför håller vi fast vid vårt beprövade koncept med åtta hjul. Det ger dig bättre framkomlighet och bärighet på svåra och svaga marker. (Du kan till och med lägga boggiband på alla boggierna.)

De automatiskt ansatta boggilåsningarna är en av hemligheterna bakom 1050H unika stabilitet i såväl sidled som framåt. Låsning av boggielås ökar stabiliteten på maskinen vilket medför ökad produktion. En annan viktig del är den låga tyngdpunkten och den väl fördelade vikten i längdled. Tack vare boggilyften får du dessutom en betydligt mindre vändradie. Därför kan vi med gott samvete säga att 1050H är stark som en oxe och smidig som en panter.