Gremo Skotare 950R


Skotare 950R Skotare 950RSkotare 950R

 

GREMO 950R - Låter dig växa med skogen

Skotare 950RGremo 950R byggdes mellan åren 2000 - 2005.

Skotaren Gremo 950R är i första hand byggd för gallring, kompakt och smidig. Men den är robust nog att ta hand om upp till tio ton timmer, vilket gör en mindre slutavverkning fullt möjlig. Flexibiliteten hos 950R ger möjligheter till fler arbetstillfällen.

En väl genomtänkt konstruktion, omsorgsfullt utvalt material och komponenter borgar för högsta kvalitet, prestanda, ergonomi och servicevänlighet.

Hos Gremo 950R kan man med rätta tala om överskottskraft. Motorn levererar 111 kW/151 hk vid 2200 rpm och har en flack vridmomentkurva med maximala 520 Nm vid 1400 rpm – vilket gör att du alltid har effektresurser till ditt förfogande. Det rimmar väl med vår grundtanke att du som förare ska sätta begränsningarna – inte maskinen.

Den som någon gång suttit på en högstubbe vet vad vi menar när vi säger att sikten är god i 950R. Den extremt goda närsikten kompletteras med ett takfönster för bättre krankontroll – vid höga vältor, till exempel.