Miljöpolicy


Gremo AB skall förknippas med miljötänkande som följd av att miljöfrågor på ett självklart sätt är integrerade i den dagliga verksamheten i allt från konstruktion till marknadsföring av våra skogsmaskiner.

Gremos miljöarbete ska göras känt hos kunder, servicelämnare och leverantörer i kontinuerlig strävan att förebygga negativ miljöpåverkan.

Lagkraven ser vi som minimikrav och betraktar så även framtida lagstiftning.

Gremo AB åtar sig att förebygga förorening och arbeta med ständig förbättring.